Εταιρικη Επικοινωνια

Εταιρική Επικοινωνία / Στρατηγική και Συμβουλευτική Καθοδήγηση

Κάθε εταιρική οντότητα έχει μια ξεχωριστή ταυτότητα, που πηγάζει από την Ιστορία, τις αξίες, το όραμα και τους σκοπούς της. Είναι η εικόνα της, το πρόσωπο και η ψυχή της, είναι μοναδική. Ακόμα και στις περιόδους αλλαγών ή κρίσεων, η εταιρική ταυτότητα παραμένει ο πυρήνας του οργανισμού, γύρω από τον οποίο περιστρέφεται η εξέλιξη. Στη StrategyCom ξέρουμε τους τρόπους να δημιουργήσουμε το αφήγημα και να τονίσουμε αυτή τη μοναδικότητα της επιχείρησης ή τον οργανισμού σας, για τη μέγιστη προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών σας.

 • Δημιουργία πρωτότυπης και μοναδικής αφήγησης / μηνύματος
 • Branding
 • Αναγνώριση κοινού – στόχου κι ενδιαφερόντων του
 • Διαμόρφωση δημόσιας εικόνας (image)
 • Media & Public Speaking training και προετοιμασία συνεντεύξεων των εταιρικών στελεχών
 • Συγγραφή αρθρογραφίας, έντυπης και ηλεκτρονικής
 • Λογογραφία για εταιρικές δημόσιες εμφανίσεις και events
 • Κειμενογραφία κι ανάπτυξη πολυμορφικού περιεχομένου κατά περίπτωση (social media, mail campaigns, Δ.Τ., ανακοινώσεις)
kiss-the-past-hello.jpg

Δημόσιες Σχέσεις & Corporate Reputation Management

 Μια εταιρία ή ένας οργανισμός κρίνεται από τις αλληλεπιδράσεις του με το κοινό, τους συνεργάτες και όλους τους stakeholders. Από τα δίκτυα που αναπτύσσει εξαρτάται η εταιρική του φήμη και η εν γένει δημόσια παρουσία του. Η StrategyCom κατέχει την τεχνογνωσία να φέρει τον οργανισμό σας σε επαφή με αυτούς που πραγματικά χρειάζεται, να μετατρέψει τις πράξεις σας σε ευκαιρίες δημοσιότητας και την εταιρική σας ταυτότητα σε συνώνυμο των αξιών σας, αλλά και να τα διαφυλάξει όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

 

 • Αναγνώριση stakeholders κι ανάπτυξη δικτύων
 • Ανάπτυξη δικτύου δημοσιότητας – επαφές με ΜΜΕ
 • Ανάπτυξη δικτύων σε τοπικές κοινότητες – advocacy
 • Ανάπτυξη φυσικού και ψηφιακού δικτύου διαχείρισης της εταιρικής φήμης (reputation management)
 • Τροφοδότηση των δικτύων με περιεχόμενο
 • Σχέσεις με stakeholders και κυβερνητικούς φορείς
 • Ø Οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και ενημερωτικών εκδηλώσεων
 • Οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, team building και βιωματικών events για το προσωπικό
 • Οργάνωση εταιρικής παρουσίας σε κι εκθέσεις για το κοινό και κλαδικές εκθέσεις

Υπηρεσίες Γραφείου Τύπου & Media Relations

Η σχέση της κάθε εταιρίας κι οργανισμού με το κοινό περνάει μέσα από τους διαμορφωτές της κοινής γνώμης. Ένα σωστά οργανωμένο γραφείο Τύπου είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα στη μάχη της δημοσιότητας και καθίσταται απαραίτητο για την λήψη των πληροφοριών που καθορίζουν τη στρατηγική και φυσικά για την αποτελεσματική παρουσία του οργανισμού στα Μέσα Ενημέρωσης. Η StrategyCom αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών γραφείου Τύπου και Media Relations για εταιρίες κάθε μεγέθους, καθώς επίσης για οργανισμούς Δημοσίου κι Ιδιωτικού Τομέα, φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, ιδρύματα, πολιτιστικούς και άλλους συλλόγους, προσφέροντας εμπειρία και τεχνογνωσία, αλλά και κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων της δομής και της αποστολής σας

 • Αποδελτίωση ηλεκτρονικής και έντυπης ειδησιογραφίας, γενικού και κλαδικού Τύπου
 • Δελτία Τύπου
 • Ανάπτυξη δικτύου δημοσιότητας – επαφές με ΜΜΕ
 • Ανάπτυξη περιεχομένου για τροφοδότηση δικτύου δημοσιότητας
 • Monitoring τάσεων κοινής γνώμης για θέματα επικαιρότητας και δημιουργία reports
 • Monitoring αναφορών του brand και των ανταγωνιστών στα social media / sentiment analysis
Image
Image