Digital Marketing & Social Media

Δημιουργία και διαχείριση εταιρικών κοινωνικών δικτύων

Τα κοινωνικά δίκτυα είναι οι δίαυλοι επικοινωνίας κάθε εταιρίας, οργανισμού και δημοσίου προσώπου με το κοινό τους, μια επικοινωνία που είναι αμφίδρομη και συνεχής. Το σχετικό και πλούσιο περιεχόμενο στα κατάλληλα κοινωνικά δίκτυα είναι αναπόσπαστο μέρος της επικοινωνιακής και ψηφιακής στρατηγικής ενός οργανισμού. Η StrategyCom κατέχει τη γνώση και τη δημιουργικότητα να μετατρέψει τους εταιρικούς λογαριασμούς σε όλα τα social media σε πραγματικούς φορείς δημοσιότητας κι ανάπτυξης του οργανισμού σας, που θα αυξήσουν τη διάδραση με τους ακολούθους, θα προσελκύσουν πελάτες και θα δημιουργήσουν μια ζωντανή κοινότητα, προσφέροντας εταιρική φήμη και υψηλές πωλήσεις.

 

 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • Medium
 • Παραγωγή πρωτότυπου, σχετικού, engaging περιεχομένου
 • Ανάπτυξη & διαχείριση κοινότητας
 •  Ανάπτυξη ψηφιακού δικτύου διαχείρισης εταιρικής φήμης (reputation management)
 • Διαχείριση κρίσεων
kissing-the-mirror.jpg

Κατασκευή και διαχείριση ιστοσελίδων

Η ιστοσελίδα είναι το ψηφιακό «σπίτι» κάθε brand. Εκεί οι πελάτες βρίσκουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες γι’ αυτό κι εκεί μπορούν να «επικοινωνήσουν» μαζί του, δημιουργώντας μια δυναμική κοινότητα. Στην ιστοσελίδα πρέπει να καταλήγουν όλες οι ενέργειες Digital Marketing και αυτή είναι το σημαντικότερο στοιχείο για συνεχή ανάπτυξη του brand. Η StrategyCom αναλαμβάνει την κατασκευή και διαχείριση κάθε εταιρικής ή προσωπικής ιστοσελίδας, με γνώμονα την πλήρη λειτουργικότητα, την προσέλκυση traffic και την άψογη αισθητική.

 

 • Εταιρική ιστοσελίδα
 • Προσωπική ιστοσελίδα (πολιτικά / δημόσια πρόσωπα)
 • E-shops & λύσεις e-commerce
 • Πρωτότυπο, SEO-friendly περιεχόμενο
 • PC, tablet, smartphone - optimized
 • Υψηλή αισθητική, εναρμονισμένη με την εταιρική ταυτότητα

Google Ads - Social Media Ads

Η Google και τα κοινωνικά δίκτυα είναι κομμάτι της καθημερινότητας κάθε ανθρώπου. Είναι πανίσχυρα εργαλεία διαφήμισης για όποιον έχει τη γνώση και την εμπειρία να χρησιμοποιήσει σωστά τις δυνατότητές τους, στοχεύοντας μέσα από κατάλληλες ρυθμίσεις και περιεχόμενο τους ιδανικούς καταναλωτές. Στη StrategyCom διαθέτουμε την τεχνογνωσία να δημιουργήσουμε αποδοτικές στοχευμένες διαφημίσεις για τα κοινά-στόχους σε όλες τις διαθέσιμες πλατφόρμες, με συνεχή παραμετροποίηση για την επίτευξη κάθε σκοπού πώλησης ή δημοσιότητας.

 

 • Google Search Campaigns – Google AdWordsGoogle Display Network campaigns
 • YouTube Ads
 • Facebook - Instagram Ads
 • Facebook Audience Network Ads
 • Twitter Ads
 • LinkedIn Ads
 • Pinterest Ads

Mail / SMS / Viber Campaigns

Το email, το SMS, το Viber, είναι τα απολύτως προσωπικά μέσα επικοινωνίας. Η διαφήμιση σε αυτά φέρνει τον οργανισμό σας στο “κατώφλι” του καθενός ξεχωριστά και είναι εξόχως αποτελεσματική. Η StrategyCom μπορεί να οργανώσει και να υλοποιήσει άψογα εκστρατείες πληροφόρησης ή διαφήμισης, με τη χρήση των πιο σύγχρονων λύσεων, με εύληπτο, σαφές και διασκεδαστικό περιεχόμενο.

 

 • Ε-mail Campaigns - Newsletters
 • SMS Marketing
 • Viber Marketing

Analytics & Insights / Reporting

Η Στρατηγική και οι τακτικές πάντα βασίζονται σε δεδομένα. Τα σύγχρονα αναλυτικά εργαλεία ψηφιακής συμπεριφοράς παρέχουν έναν τεράστιο πλούτο πληροφοριών για τα κοινά στα οποία μια ψηφιακή καμπάνια απευθύνεται, για τις συνήθειες και τις απόψεις τους. Η ομάδα της StrategyCom χρησιμοποιεί όλα τα εργαλεία monitoring του ψηφιακού κόσμου και παράγει αναλυτικά reports, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις των πελατών της, τα οποία αποτελούν τη βάση κάθε ψηφιακής στρατηγικής και προσπάθειας βελτιστοποίησης.

 

 • Google Analytics
 • Google Data Studio
 • Facebook Insights
 • Hootsuite
 • Report Garden
 • SEO Reports

Search Engine Optimization (SEO)

Το Διαδίκτυο είναι απέραντο και περιέχει το σύνολο της ανθρώπινης γνώσης. Οι μηχανές αναζήτησης και ειδικά η Google δίνουν την ευκαιρία να βρούμε μέσα σε ελάχιστο χρόνο αυτό που ψάχνουμε κάθε φορά. Αυτό σημαίνει ότι είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, προσώπων κι οργανισμών. Στη StrategyCom φέρνουμε τους πελάτες μας κοντά στο κοινό-στόχο τους, κάνοντάς τους να εμφανίζονται στις πρώτες θέσεις σε όλες τις σχετικές αναζητήσεις, μέσα από τις κατάλληλες ενέργειες SEO.

 

 • Ενέργειες on-site SEO (δομή, περιεχόμενο, keywords)
 • Ενέργειες off-site SEO (reputation, link placement)
 • SEO Reports με χρήση των κατάλληλων εργαλείων
Image
Image